Italia

Encyklopedia PWN

największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
stosunek zależności, w którym jednostka stanowi własność innego człowieka lub instytucji (świątyni, państwa); źródła niewolników: jeńcy i brańcy, sprzedaż i samosprzedaż, niewola za długi, potomstwo niewolników.
Otton I Wielki, z dynastii saskiej, ur. 23 XI 912, zm. 7 V 973, Memleben,
król niemiecki, cesarz.
Teodoryk Wielki, z rodu Amalów, ur. ok. 454, zm. 30 VIII 526, Rawenna,
król Ostrogotów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia