Iranie

Encyklopedia PWN

Birdżand, Bīrjand,
m. we wschodnim Iranie, w g. Kuh-e Baran, na wys. 1490 m;
Bodżnurd, Bojnūrd,
m. w północno-wschodnim Iranie, w dolinie rz. Atrek, w pobliżu granicy z Turkmenistanem;
boehmit, bemit,
minerał, odmiana polimorficzna wodorotlenku glinu AlOOH;
Bohdanowicz Karol, ur. 11 XI 1864, Lucyn (gubernia witebska), zm. 5 VI 1947, Warszawa,
geolog, inżynier górnik, geograf i podróżnik; jeden z najwybitniejszych badaczy Azji.
Borudżerd, Borūjerd, dawniej Chomursi,
m. w zachodnim Iranie, w ostanie Lurestan, w górach Zagros, w dolinie rz. Dez, na wys. 1700 m.
lud drawidyjski mieszkający gł. w środkowym Beludżystanie (Pakistan), również w Afganistanie i Iranie;
Bukan, Būkān,
m. w północno-zachodnim Iranie (ostan Azerbejdżan Zachodni), na południe od m. Sakkiz;
Buszahr, Būshahr, Buszir,
m. w południowo-zachodnim Iranie, na półwyspie, nad Zat. Perską.
tworzy osobną grupę wśród języków tur.
Chamse, Khamseh,
górzysto-wyżynna kraina w północno-zachodnim Iranie, u północno-zachodniego podnóża gór Elburs;
Chark, Khārk,
m. w południowo-zachodnim Iranie, na wyspie Chark, w północnej części Zat. Perskiej.
Choj, Khoj,
m. w północno-zachodnim Iranie, w ostanie Azerbejdżan Zachodni, na Wyż. Armeńskiej, na północ od jez. Urmia.
Chomejni Szahr, Khomeynīshahr,
m. w środkowym Iranie (ostan Isfahan), na zachód od m. Isfahan;
Chorasan Razawi, Khorāsān-e-Razavi,
ostan (prowincja) w północno-wschodnim Iranie, na Wyż. Irańskiej, przy granicy z Turkmenistanem (od pn. wschodu) i z Afganistanem (od wschodu);
Chorramszahr, Khorramshahr, 1980–86 Chuninszahr,
m. w południowo-zachodnim Iranie, w ostanie Chuzestan, na Niz. Mezopotamskiej, przy ujściu Karun do rz. Szatt al-Arab, ok. 80 km od jej ujścia do Zat. Perskiej.
Chuzestan, Khūzestān, dawniej Arabistan,
ostan (prowincja) w południowo-zachodnim Iranie, nad Zat. Perską;
cieciorka, Coronilla,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);
cyprys, Cupressus,
rodzaj z rodziny cyprysowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia