Hiszpanii

Encyklopedia PWN

całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
łączna nazwa 3 międzynarodowych, europejskich organizacji integracyjnych;
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
wielkie międzynarodowe wystawy, organizowane co pewien czas w różnych krajach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia