Francji

Encyklopedia PWN

tajna organizacja wojsk. utworzona VII 1940 w nieokupowanej części Francji (Vichy) wśród żołnierzy pol. wcielonych przez władze fr. do kompanii pracy;
zbiorcze określenie dynastii i rodów wywodzących się od króla Francji Hugona Kapeta;
Gwiazda Francji i Niemiec, ang. The France and Germany Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
4 IX 1870 upadek II Cesarstwa → rewolucja wrześniowa we Francji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia