Francji

Encyklopedia PWN

Lyon
[lją] Wymowa,
m. w środkowej Francji, przy ujściu Saony do Rodanu;
Metz
[mec] Wymowa,
m. w północno-wschodniej Francji, nad Mozelą;
Montcalm De Saint-Veran
[mąkạlm dö sę werạ̃]
Louis Joseph de, markiz, ur. 29 II 1712, Candiac k. Nîmes, zm. 14 IX 1759, Quebec,
marszałek Francji;
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
Nord–Pas-de-Calais
[nor pa dö kalẹ] Wymowa,
region administracyjny w północno-wschodniej Francji, nad Cieśn. Kaletańską i cieśn. La Manche, przy granicy z Belgią;
fr. ród szlachecki pochodzenia korsykańskiego;
każde pismo (zbiór znaków graficznych) utrwalone na nośniku pisma stosowanym w poligrafii do składania tekstów, np. na czcionkach, matrycach (linotypowych, monotypowych i in.), fotomatrycach czy też w postaci fontów komputerowych.
Platini Michel, ur. 21 VI 1955, Jœuf,
piłkarz fr. (pomocnik, napastnik);
Rastatt
[rạsztat],
m. w południowo-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, na Niz. Górnoreńskiej, nad rz. Murg (dopływ Renu). Wzmiankowane po raz pierwszy 1084; od 1404 osada targowa, 1700 prawa miejskie, 1705–71 rezydencja margrabiów badeńskich; po hiszp. wojnie sukcesyjnej 7 III 1714 zawarto w R. traktat austr.-fr., potwierdzający warunki pokoju utrechckiego 1713; 1797–99 obradował tu kongres pokojowy przedstawicieli Francji i Niemiec, będący następstwem pokoju w Campo Formio i mający na celu uregulowanie spraw związanych z ustępstwami terytorialnymi na rzecz Francji; 1848–49 ośrodek powstania badeńskiego.
oficjalna nazwa państwa fr.;
rewolucja społeczna, w której wyniku zostały obalone monarchia absolutna i ustrój stanowy we Francji;
ruch oporu 1939–45,
walka społeczeństw państw totalitarnych lub krajów okupowanych skierowana przeciwko władzom państw., administracji okupacyjnej lub rządom kolaboracyjnym podczas II wojny światowej.
rząd na emigracji działający 1939–90;
sprawa wschodnia, kwestia wschodnia,
umowna nazwa sprzeczności międzynar. związanych z zarysowującym się od końca XVIII do pocz. XX w. rozpadem Turcji (imperium wielonar.) i walką Austrii (później Austro-Węgier), Wielkiej Brytanii, Prus (od 1871 Niemiec), Rosji i Francji o podział jej ziem, przede wszystkim posiadłości europejskich.
Tuluza, Toulouse Wymowa,
m. w południowo-zachodniej Francji, nad Garonną i Kanałem Południowym;
konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia