Francji

Encyklopedia PWN

walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
Anna Bretońska, ur. 26 I 1477, Nantes, zm. 9 I 1514, Blois,
księżna Bretanii od 1488 (ostatnia), królowa Francji od 1491, córka Franciszka II;
Brétigny
[bretinị] Wymowa,
miejscowość w północnej Francji, w regionie Centre, w dep. Eure-et-Loir, na południowy wschód od Chartres.
Burgundia, Bourgogne,
region administracyjny i kraina historyczna w środkowowschodniej Francji;
Durkheim
[dürkẹm]
Émile Wymowa, ur. 15 IV 1858, Épinal, zm. 13 XI 1917, Paryż,
francuski socjolog i filozof, twórca francuskiej szkoły socjologicznej.
zjawisko historyczne polegające na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad innymi w celu ich eksploatacji.
biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
1) konferencja międzynarodowa dotycząca prawa wojny morskiej obradująca 4 XII 1908–26 II 1909, z udziałem Austro-Węgier, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch; zakończona podpisaniem tzw. deklaracji londyńskiej będącej próbą skodyfikowania praw i zwyczajów wojny morskiej; deklaracja regulowała sprawy blokady morskiej, kontrabandy wojennej, konwojów morskich, odszkodowań i inne; nie ratyfikowana, wywarła jednak wpływ na doktrynę i praktykę wojny morskiej; przestrzegano jej podczas wojny włosko-tureckiej 1911–12; podczas I wojny światowej początkowo mocarstwa stosowały ją wybiórczo, 1916 Wielka Brytania i Francja odstąpiły od niej; 2) konferencje obradujące 1930 i 1935–36 z udziałem Francji, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich; konferencję 21 I–22 IV 1930 zakończyło zawarcie układu, który był dopełnieniem postanowień konferencji waszyngtońskiej 1921–22; uzgodniono zakaz budowy nowych okrętów liniowych do końca 1936; Wielka Brytania, USA i Japonia ustaliły limity tonażu flot (obowiązujące do 31 XII 1936) w kategoriach krążowników, niszczycieli i okrętów podwodnych (łącznie w proporcji, w przybliżeniu, 10 : 10 : 7, w tym równowaga flot podwodnych); uzgodniono, że okręty podwodne w akcjach wobec statków handlowych mają podlegać tym samym przepisom co okręty nawodne oraz że statek handlowy może zostać zatopiony, o ile załoga i pasażerowie zostaną umieszczeni w bezpiecznym miejscu; uzgodnienia te powtórzono w protokole podpisanym 6 XI 1936 przez 11 państw, do którego do 1939 przystąpiło jeszcze 37 państw (Polska 1937); konferencję 9 XII 1935–25 III 1936 zakończył układ tylko Francji, USA i Wielkiej Brytanii, który określał limity wyporności i uzbrojenia okrętów (bez limitu wielkości flot) i miał obowiązywać do końca 1942.
Ludwik XIII, z dyn. Burbonów, ur. 27 IX 1601, Fontainebleau, zm. 14 V 1643, Saint-Germain-en-Laye,
król Francji od 1610, syn Henryka IV i Marii Medycejskiej, ojciec Ludwika XIV;
Paryż, Paris Wymowa,
stolica Francji, w środkowej części Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (szer. ok. 100 m), silnie meandrującą między ujściami Yerres i Marny na południu a ujściem Oise na północnym zachodzie;
Pawlikowski Stefan, ur. 11 X 1896, Kozłów (Białoruś), zm. 15 V 1943,
pułkownik, pilot, inżynier;
Schönbrunn
[szö:nbrụn] Wymowa,
letni cesarski pałac w Wiedniu;
Teslar Józef Andrzej, ur. 30 XI 1889, Krzeszowice, zm. 23 VII 1961, Dinard (Francja),
poeta, publicysta, tłumacz;
abolicjonizm
[łac. abolitio ‘zniesienie’, ‘umorzenie’],
ruch ideol., społ. i polit. XVIII–XIX w. w Europie (gł. Wielkiej Brytanii i Francji) i obu Amerykach, którego celem była początkowo likwidacja handlu niewolnikami, później zaś — samej instytucji niewolnictwa.
Akwitania, Aquitaine Wymowa,
dawny region administracyjny i kraina historyczna w południowo-zachodniej Francji, nad Zat. Biskajską.
kraina historyczna w zachodniej Francji, w dorzeczu dolnej Loary;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia