Wojsko Polskie we Francji
 
Encyklopedia PWN
Wojsko Polskie we Francji 1940–44,
tajna organizacja wojsk. utworzona VII 1940 w nieokupowanej części Francji (Vichy) wśród żołnierzy pol. wcielonych przez władze fr. do kompanii pracy;
podporządkowane Nacz. Wodzowi i władzom RP na uchodźstwie; 1942 liczyło kilka tysięcy żołnierzy, 1944 — prawie 7 tys.; dow. (jednocześnie tłumacz generalny, interpréte géneéral, uznawany przez władze Vichy): gen. J. Kleeberg (do 1942), pułkownik J. Jaklicz (1944), pułkownik A. Zdrojewski; 1944 podporządkowane Fr. Siłom Wewn. (Forces Françaices de l’Intérieur — FFI), oddziały WP uczestniczyły w wyzwoleniu Francji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia