Francja

Encyklopedia PWN

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
Faszoda, współcz. Kodok,
miejscowość w Sudanie Południowym, w stanie Górny Nil, na l. brzegu Nilu Białego.
Flandria, flam. Vlaanderen, fr. Flandres Wymowa,
kraina historyczna w północno-zachodniej Europie, nad M. Północnym.
gallikanizm
[fr.],
wspólna nazwa doktryn dążących do uzyskania pewnej niezależności Kościoła katolic we Francji od papieży;
Gąsiorowski Wacław, pseud. Wiesław Sclavus, ur. 27 VI 1869, Warszawa, zm. 30 X 1939, Konstancin k. Warszawy,
powieściopisarz, publicysta, działacz społeczny;
Karol Emanuel I Wielki, ur. 12 I 1562, Rivoli, zm. 26 VII 1630, Savigliano,
książę Sabaudii od 1580;
biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
1) konferencja międzynarodowa dotycząca prawa wojny morskiej obradująca 4 XII 1908–26 II 1909, z udziałem Austro-Węgier, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch; zakończona podpisaniem tzw. deklaracji londyńskiej będącej próbą skodyfikowania praw i zwyczajów wojny morskiej; deklaracja regulowała sprawy blokady morskiej, kontrabandy wojennej, konwojów morskich, odszkodowań i inne; nie ratyfikowana, wywarła jednak wpływ na doktrynę i praktykę wojny morskiej; przestrzegano jej podczas wojny włosko-tureckiej 1911–12; podczas I wojny światowej początkowo mocarstwa stosowały ją wybiórczo, 1916 Wielka Brytania i Francja odstąpiły od niej; 2) konferencje obradujące 1930 i 1935–36 z udziałem Francji, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich; konferencję 21 I–22 IV 1930 zakończyło zawarcie układu, który był dopełnieniem postanowień konferencji waszyngtońskiej 1921–22; uzgodniono zakaz budowy nowych okrętów liniowych do końca 1936; Wielka Brytania, USA i Japonia ustaliły limity tonażu flot (obowiązujące do 31 XII 1936) w kategoriach krążowników, niszczycieli i okrętów podwodnych (łącznie w proporcji, w przybliżeniu, 10 : 10 : 7, w tym równowaga flot podwodnych); uzgodniono, że okręty podwodne w akcjach wobec statków handlowych mają podlegać tym samym przepisom co okręty nawodne oraz że statek handlowy może zostać zatopiony, o ile załoga i pasażerowie zostaną umieszczeni w bezpiecznym miejscu; uzgodnienia te powtórzono w protokole podpisanym 6 XI 1936 przez 11 państw, do którego do 1939 przystąpiło jeszcze 37 państw (Polska 1937); konferencję 9 XII 1935–25 III 1936 zakończył układ tylko Francji, USA i Wielkiej Brytanii, który określał limity wyporności i uzbrojenia okrętów (bez limitu wielkości flot) i miał obowiązywać do końca 1942.
Ludwik XIII, z dyn. Burbonów, ur. 27 IX 1601, Fontainebleau, zm. 14 V 1643, Saint-Germain-en-Laye,
król Francji od 1610, syn Henryka IV i Marii Medycejskiej, ojciec Ludwika XIV;
Lyon
[lją] Wymowa,
m. w środkowej Francji, przy ujściu Saony do Rodanu;
zamorska wspólnota terytorialna Francji w południowo-wschodniej części archipelagu Komorów, na Oceanie Indyjskim, w Kanale Mozambickim;
Metz
[mec] Wymowa,
m. w północno-wschodniej Francji, nad Mozelą;
Montcalm De Saint-Veran
[mąkạlm dö sę werạ̃]
Louis Joseph de, markiz, ur. 29 II 1712, Candiac k. Nîmes, zm. 14 IX 1759, Quebec,
marszałek Francji;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia