Francja

Encyklopedia PWN

kierownictwo fr. sił polit. i społ., zw. Wolną Francją, które 1940 nie uznały kapitulacji Francji;
Armia Polska we Francji w I wojnie światowej, zw. także Armią Hallera (od nazwiska jej nacz. dowódcy), niekiedy błękitną armią (od koloru mundurów),
pol. formacja wojsk. powołana VI 1917 na mocy dekretu prezydenta Francji R. Poincarégo.
Bank Francji, Banque de France Wymowa,
francuski bank centralny, założony 1800, z siedzibą w Paryżu;
zbiorcze określenie dynastii i rodów wywodzących się od króla Francji Hugona Kapeta;
tajna organizacja wojsk. utworzona VII 1940 w nieokupowanej części Francji (Vichy) wśród żołnierzy pol. wcielonych przez władze fr. do kompanii pracy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia