Francja

Encyklopedia PWN

kampanie wojenne Francji przeciwko koalicjom monarchii europejskich, toczone w okresie rewolucji francuskiej 1789–99 i za panowania cesarza Napoleona I.
Instytut Francji, Institut de France Wymowa,
najwyższa francuska instytucja naukowa i kulturalna,
polskie siły zbrojne podporządkowane władzom RP i dowodzone przez Naczelnego Wodza, organizowane na podstawie polsko-francuskiej umowy wojskowej z 9 IX 1939 i protokołu wykonawczego z 21 IX 1939.
kierownictwo fr. sił polit. i społ., zw. Wolną Francją, które 1940 nie uznały kapitulacji Francji;
Armia Polska we Francji w I wojnie światowej, zw. także Armią Hallera (od nazwiska jej nacz. dowódcy), niekiedy błękitną armią (od koloru mundurów),
pol. formacja wojsk. powołana VI 1917 na mocy dekretu prezydenta Francji R. Poincarégo.
Bank Francji, Banque de France Wymowa,
francuski bank centralny, założony 1800, z siedzibą w Paryżu;
zbiorcze określenie dynastii i rodów wywodzących się od króla Francji Hugona Kapeta;
tajna organizacja wojsk. utworzona VII 1940 w nieokupowanej części Francji (Vichy) wśród żołnierzy pol. wcielonych przez władze fr. do kompanii pracy;
Gwiazda Francji i Niemiec, ang. The France and Germany Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
4 IX 1870 upadek II Cesarstwa → rewolucja wrześniowa we Francji.
reprezentacja organizacji komunist., powołana II 1944, działająca w środowiskach emigracji polskiej;
organizacja zał. 1917 w Paryżu;
Napoleon I, Napoleon Bonaparte (Buonaparte) Wymowa, ur. 15 VIII 1769, Ajaccio (Korsyka), zm. 5 V 1821, Longwood (Wyspa Św. Heleny),
francuski wódz i mąż stanu, cesarz Francuzów oraz król Włoch.
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
Monnet
[monẹ]
Jean, ur. 9 XI 1888, Cognac, zm. 16 III 1979, Houjarray,
francuski, działacz gospodarczy, polityk i wizjoner, propagator idei integracji europejskiej.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia