F dur

Encyklopedia PWN

Bizet
[bizẹ]
Georges Wymowa, właśc. Alexandre César Léopold Bizet, ur. 25 X 1838, Paryż, zm. 3 VI 1875, Bougival k. Paryża,
francuski kompozytor, twórca Carmen, prekursor muzyki XX w..
introdukcja
[łac. introducio ‘wprowadzenie’],
muz. wstępny odcinek utworu muz., często o charakterze improwizacyjnym, w wolnym tempie, kontrastujący z dalszym tokiem utworu, lecz zarazem ów tok przygotowujący (np. antycypujący jego materiał tematyczny);
Mendelssohn-Bartholdy
[ṃndlszo:n bartọldi],
Mendelssohn, Felix Wymowa, ur. 3 II 1809, Hamburg, zm. 4 XI 1847, Lipsk,
niemiecki kompozytor, także dyrygent i pianista.
Paganini Niccolò, ur. 27 X 1782, Genua, zm. 27 V 1840, Nicea,
włoski skrzypek i kompozytor.
Ravel Maurice Wymowa, ur. 7 III 1875, Ciboure, zm. 28 XII 1937, Paryż,
francuski kompozytor, także pianista i dyrygent.
tonacja
[łac. < gr.],
muz. podstawa melodyczno-harmoniczna utworu w systemie dur-moll, wyznaczona przez związki funkcyjne między dźwiękami i akordami danej gamy durowej lub molowej;
wariacje
[łac.],
muz. cykliczna forma muz., polegająca na przedstawieniu tematu i następnie określonej liczby jego odmian (czyli w. w węższym znaczeniu);
Weber Carl Maria von Wymowa, ur. 18 XI 1786, Eutin k. Lubeki, zm. 5 VI 1826, Londyn,
niemiecki kompozytor, pianista i dyrygent.
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy A-dur (z trzema krzyżykami) i gamy a-moll (bez znaków chromatycznych przykluczowych);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy C-dur (bez znaków chromatycznych) i gamy c-moll (z trzema bemolami), zarazem pierwszy dźwięk (stopień), od którego rozpoczyna się — jak przyjęto — skala diatoniczna (c, d, e, f, g, a, h);
coda
[wł.],
koda,
muz. końcowy fragment utworu lub jego części, zwykle nawiązujący do materiału tematycznego dzieła;
muz. tonacja minorowa, zapisywana z 1 bemolem, jak pokrewna majorowa F-dur.
Franck
[frãk]
César Wymowa, ur. 10 XII 1822, Liège, zm. 8 XI 1890, Paryż,
belgijski kompozytor, pianista i organista, osiadły we Francji.
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy G-dur (z 1 krzyżykiem) i gamy g-moll (z 2 bemolami);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy H-dur (z pięcioma krzyżykami) i gamy h-moll (z dwoma krzyżykami);

Słownik języka polskiego PWN

F-dur «gama lub tonacja durowa»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia