Domowi

Encyklopedia PWN

Żuławski Jerzy, ur. 14 VII 1874, Lipowiec (Rzeszowskie), zm. 9 VIII 1915, Dębica,
ojciec Juliusza, Marka i Wawrzyńca Jerzego, dramaturg, powieściopisarz, eseista;
Żuławski Juliusz, ur. 7 X 1910, Zakopane, zm. 10 I 1999, Warszawa,
syn Jerzego, brat Marka i Wawrzyńca Jerzego, poeta, prozaik, tłumacz;
sztuka Żydów w diasporze.
nowy cmentarz żydowski w Łodzi,
Żylińska Jadwiga, ur. 17 VIII 1913, Wrocław, zm. 25 IV 2009, Warszawa,
pisarka;
rodzaj aminoplastów, polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji melaminy z formaldehydem lub innymi aldehydami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia