Domowi

Encyklopedia PWN

instytucja opiekuńczo-wychowawcza zajmująca się całkowitą opieką i wychowaniem sierot oraz dzieci, których rodzice trwale lub okresowo są pozbawieni praw rodzicielskich albo nie potrafią, nie mogą czy też nie chcą stworzyć swoim dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju.
najostrzejsza faza rewolucji rosyjskiej, zapoczątkowana zdobyciem władzy przez bolszewików (rewolucja październikowa w Rosji) i zakończona opanowaniem przez nich Rosji.
nazwa zestawu urządzeń do odtwarzania obrazu i dźwięku o wysokiej jakości w warunkach domowych.
pies domowy, Canis familiaris,
najstarszy udomowiony przez człowieka ssak mięsożerny;
Hohenzollernów, Królewski Order Domowy, niem. Königlicher Hausorden von Hohenzollern,
odznaczenie pruskiego domu panującego;
organizacja zrzeszająca większość domów maklerskich w Polsce,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia