Domowi

Encyklopedia PWN

serial polski z 1965–66, czarno-biały, reżyseria J. Gruza, scenariusz M. Zientarowa; 15 odcinków.
dziedzina przemysłu elektronicznego, wytwarzającego aparaturę przeznaczoną do powszechnego użytku.
zajadek domowy, Reduvius personatus,
owad z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, przedstawiciel rodziny zajadkowatych (Reduviidae);
bawół domowy, Bubalus bubalis,
udomowiona forma bawołu indyjskiego;
Biały Dom, ang. White House Wymowa,
oficjalna rezydencja prezydenta USA, położona w południowej części Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii);
spośród 11,9 mln rodzin w Polsce: 97% ma telewizor (89% kolorowy), 57% magnetowid, 29% instalację telewizji kablowej, 19% TV satelitarną. 9,29 mln osób opłaca abonament za użytkowanie radia i telewizora (dane na koniec 1998).
Feniksa, Order Domowy, niem. Phönixorden,
odznaczenie republikańskie i król. Grecji;
czeski miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1953–69 w Brnie;
Huberta Świętego, Rycerski i Domowy Order, niem. Hausritterorden vom Heilige Hubertus,
najstarsze i najwyższe odznaczenie Królestwa Bawarii;
kaczka domowa, Anas domesticus,
ptak użytkowy udomowiony ok. 2500 lat temu, niemal jednocześnie na kilku kontynentach (w Europie, Azji i Ameryce Południowej).
Korony Rucianej, Order Domowy, niem. Hausorden der Rautenkrone,
odznaczenie Królestwa Saksonii,
„Kółko Domowe. Pismo poświęcone polskim rodzinom”,
ilustrowany miesięcznik (od 1865 dwutygodnik), wyd. 1861–67 w Warszawie;
kuna domowa, kamionka, Martes foina,
ssak drapieżny z rodziny łasicowatych;
mucha domowa, Musca domestica,
synantropijny, kosmopolityczny owad z rzędu muchówek;
mysz domowa, Mus musculus,
gatunek z rzędu gryzoni, z rodziny myszowatych;
zwierzę gospodarskie o wielostronnej użytkowości (mięso, mleko, wełna i skóry).
popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
perlica domowa, pantarka,
ptak pochodzący od dzikiego gat. perlicy zwyczajnej (perlice), odmiany bażantowatej (Numida meleagris zabyi).

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
Dominika — kraina Karaibów

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

dom
1. «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy»
2. «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka»
3. «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami»
4. «ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem»
5. «ród, rodzina, dynastia»
6. «miejsce, z którego ktoś pochodzi»
7. «instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle w oddzielnym lokalu lub budynku; też: budynek, w którym się ona znajduje»

• domowy • domek, domeczek
dom publiczny, dom rozpusty, dom schadzek «dom, w którym jest uprawiana prostytucja»
Dom Boży, dom modlitwy «kościół, świątynia»
areszt domowy «zakaz opuszczania własnego mieszkania»
Biały Dom «siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie»
dom akademicki, studencki «budynek, w którym mieszkają studenci»
dom bliźniaczy «dom składający się z dwóch samodzielnych części o jednej ścianie wspólnej»
dom dziecka «zakład wychowawczy dla sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej»
dom gry «lokal, w którym uprawiane są gry hazardowe»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
dom mody «duży sklep z ubraniami, zwykle jednej firmy»
dom starców «zakład, w którym mieszkają osoby w podeszłym wieku pozbawione opieki rodziny»
dom szeregowy «dom należący do zespołu identycznych domów sąsiadujących ze sobą przez ścianę, wybudowanych w jednej linii»
dom towarowy «duże przedsiębiorstwo handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną różnych towarów; też: budynek, w którym odbywa się ta sprzedaż»
dom zdrojowy «zakład lecznictwa wodami mineralnymi w miejscowości kuracyjnej»
fabryka domów «zakład produkujący elementy do szybkiego montażu budowli»
gospodarstwo domowe «ogół przedmiotów i czynności składających się na prowadzenie domu»
grzyby domowe «grzyby powodujące rozkład materiałów budowlanych»
korekta domowa, własna, drukarska «sprawdzenie przez korektora drukarni prawidłowości wykonania składu»
kuna domowa «kuna żyjąca w pobliżu osiedli ludzkich»
lekarz domowy, rodzinny «lekarz opiekujący się rodzinami mieszkającymi na określonym terenie»
po domowemu «swobodnie, tak jak u siebie w domu»
rodzinny dom dziecka «dom, w którym niewielka grupa sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wychowuje się w pełnej rodzinie»
wojna domowa «wojna między obywatelami tego samego kraju»
zwierzęta domowe «zwierzęta udomowione i użytkowane przez człowieka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia