Domowi

Encyklopedia PWN

w staroż. Egipcie ośr. nauk.-dydaktyczny, działający przy niektórych świątyniach gł. na potrzeby religii (biblioteki, archiwa, pracownie kopistów).
wykorzystywały w warsztatach rzemieślniczych pracę osób skazanych najczęściej za włóczęgostwo i żebractwo;
polityka społ. zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie utrzymujących się, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny, choć do gospodarstw domowych zalicza się również osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się, osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie to jednoosobowe gospodarstwa domowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia