Cesarstwa Indii

Encyklopedia PWN

paryskie traktaty: traktat paryski 1814,
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
Tybet, tybet. Pö,
kraj w środkowej Azji na Wyżynie Tybetańskiej;
Antiochia, Antiócheia,
nazwa kilku miast założonych przez władców hellenistycznych z dynastii Seleucydów (312–64 r. p.n.e.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia