Afryce

Encyklopedia PWN

dekolonizacja
[łac.],
proces wyzwalania się narodów z zależności kolonialnej i tworzenia niepodległych państw w dawnych terytoriach zależnych;
guziec, Phacochoerus africanus,
ssak z rzędu parzystokopytnych, z rodziny świniowatych; występuje we wschodniej i południowej Afryce;
hienowate, Hyaenidae,
rodzina lądowych drapieżnych ssaków,
Houphouët-Boigny
[ufuẹ buanị]
Félix Wymowa, ur. 18 X 1905, Jamusukro, zm. 7 XII 1993, tamże,
polityk Wybrzeża Kości Słoniowej, z wykształcenia lekarz;
szacuje się, że na świecie jest ponad 4000 języków;
Kaunda Kenneth David, ur. 28 IV 1924, Lubwa (Rodezja Pn., ob. Zambia),
polityk Zambii, z plemienia Bemba, z zawodu nauczyciel; przywódca ruchu wyzwoleńczego w Rodezji Północnej;
kawowiec, kawa, Coffea,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny marzanowatych (Rubiaceae),
kolonizacja
[łac. colonia ‘osiedle’],
zakładanie nowych osad przez przybyszów z bliższych lub dalszych stron, związane z zagospodarowaniem na stałe ziem uprzednio użytkowanych ekstensywnie (zbieractwo, łowiectwo, chów zwierząt, rolnicza gospodarka żarowa) lub nieeksploatowanych;
jedna z największych organizacji kościelnych w łonie protestantyzmu.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
Loth Jerzy, ur. 4 VIII 1880, Warszawa, zm. 30 IX 1967, tamże,
brat Edwarda, geograf, etnograf, podróżnik, działacz sportowy.
migracje
[łac. migratio ‘przesiedlenie’],
demogr. wędrówki albo ruch mechaniczny (fizyczny) ludności; element i podstawowa (obok cyrkulacji) forma mobilności przestrzennej; oznaczają przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania.
muzyka Murzynów, wykazująca znaczne zróżnicowanie regionalne, etniczne, funkcjonalne, zarówno na kontynencie afryk., który stanowi jej kolebkę, jak i na kontynentach obu Ameryk.
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
Nil, arab. Nahr an-Nīl, ang. Nile, fr. Nil,
rzeka w Afryce, płynąca na obszarze Burundi, Rwandy, Tanzanii, Ugandy, Sudanu Południowego, Sudanu i Egiptu;
grupa ptaków drapieżnych o nagiej skórze głowy i szyi zaliczana do rodziny jastrzębiowatych;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia