żelaza

Encyklopedia PWN

łow. rodzaj pułapek do chwytania zwierząt łownych;
związki chemiczne żelaza i chloru, w których chlor występuje na −I stopniu utlenienia:
leki stosowane w niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza, a przede wszystkim niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza,
związki chemiczne żelaza z siarką, w których siarka występuje na −II stopniu utlenienia:
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
związki żelaza z tlenem:
archeol. jedna z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje, następująca po epoce brązu;
sole kwasu siarkowego(VI), substancje krystal., higroskopijne:
Krzyworoskie Zagłębie Rud Żelaza, Kryworoźkyj zalizorodnyj basejn,
największe zagłębie rud żelaza na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim i częściowo w kirowogradzkim;
huta, w której wytapia się surówkę z rud oraz przerabia ją na stal, poddawaną następnie obróbce plast.;
miner. białe, krzaczaste wykwity aragonitu;
żelazo, Fe, ferrum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
żelazo otrzymywane dawniej w dymarkach i w procesie pudlarskim;
nazwa handl. stali niestopowej, → armco.
miner. rodzaj ubogiego w nikiel rodzimego żelaza meteorytowego.
minerał, występujące w przyrodzie skupienia żelaza;
miner. rodzaj zasobnego w nikiel rodzimego żelaza meteorytowego.
różnorodna fizjologicznie grupa bakterii mogących wykorzystywać jony żelaza(III) jako akceptory elektronów.
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia