żelaza siarczki
 
Encyklopedia PWN
żelaza siarczki,
związki chemiczne żelaza z siarką, w których siarka występuje na −II stopniu utlenienia:
1) siarczek żelaza(II), FeS, czarna substancja krystal. o temperaturze topnienia 1196°C, nierozpuszczalna w wodzie; roztwarza się w kwasach, wydzielając siarkowodór; w wilgotnym powietrzu utlenia się do siarczanu; występuje w przyrodzie jako: pirotyn i troilit; w laboratorium stosowany do otrzymywania siarkowodoru; 2) disiarczek żelaza(II), FeS2, żółta substancja krystal., nierozpuszczalna w wodzie i rozcieńczonych kwasach, roztwarza się w kwasie azotowym; ogrzewany w powietrzu przechodzi w Fe2O3 i SO2; występuje w przyrodzie: piryt i markasyt; podstawowy surowiec w produkcji kwasu siarkowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia