metal podstawowy

Encyklopedia PWN

związki chemiczne wszystkich prócz węgla pierwiastków chemicznych oraz te związki węgla, jak: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole (węglany), węgliki, kwas cyjanowodorowy i jego sole (cyjanki), które nie są węglowodorami lub ich pochodnymi (tradycyjnie zaliczanymi do związków organicznych).
żelazo, Fe, ferrum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
rdzenna ludność Australii.
abrewiatura
[łac. abbrevio ‘skracam’],
książka:
pochodne arsenowodoru (arsanu) AsH3, w którym wszystkie atomy wodoru są podstawione atomami metalu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia