liniowy

Encyklopedia PWN

zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
tensometr
[łac.-gr.],
przyrząd do pomiaru liniowych odkształceń ciał poddanych działaniom obciążeń;
typ psychoterapii koncentrujący się na oddziaływaniu na rodzinę pacjenta przejawiającego symptomy psychopatologiczne;
terapia systemowa, terapia interakcyjna,
psychol. nurt współcz. psychoterapii, który zaczął rozwijać się latach 40. XX w. w USA;
tereftalowy kwas, kwas 1,4-benzenodikarboksylowy, C6H4(COO)2,
związek organiczny, kwas aromatyczny;
dział obejmujący zagadnienia termodynamiki ogólnej, chem. i techn., wykorzystywany do analizy zagadnień techn. w inżynierii chemicznej i procesowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia