Mezopotamii

Encyklopedia PWN

cegielnictwo, strycharstwo,
produkcja ceramiki budowlanej (cegieł, ceramicznych płytek podłogowych i dachówek), wyrabianych z gliny z odpowiednią domieszką piasku i ewentualnie innych substancji nadających trwałość, odporność na wilgoć i ogień, zabarwienie.
cenobici
[gr. koinóbios ‘wspólne życie’],
pustelnicy uprawiający życie zakonne polegające na wspólnym zamieszkiwaniu, pracy i modlitwie pod kierownictwem opata;
artystyczne ukształtowane i zdobione wyroby garncarskie, fajansowe, kamionkowe i porcelanowe.
Chalid Ibn al-Walid, Hālid Ibn al-Walīd, data ur. nieznana, zm. 642, Hims lub Mekka,
wódz arabski z plemienia Kurajszytów;
staroż. pojazd konny, 2-kołowy, używany do celów bojowych, myśliwskich, na wyścigach, a także podczas różnych uroczystości (np. rel.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia