„Ujście Warty”, Park Narodowy
 
„Ujście Warty”, Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Park Narodowy „Ujście Warty”
państwo — Polska, woj. lubuskie
rok założenia — 2001
powierzchnia — 8 038 ha
Roślinność parku tworzą proste zespoły wodne z rzęsą, zbiorowiska roślin jednorocznych (m.in. cibora brunatna, rdest ostrogorzki, sit dwudzielny), zbiorowiska szuwarów oraz zarośla i lasy (wikliny nadrzeczne, łozowiska, fragmenty łęgów); park jest cenną ostoją ptaków (teren objęty konwencją Ramsar od 1984); występuje tu ponad 250 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych, wśród nich czajka, krwawodziób, kszyk, rycyk, ostrygojad, ohar, gęgawa, wodniczka, derkacz, żuraw, rybitwa czarna. W wodach parku żyje 35 gatunków ryb (w tym objęte ochroną częściową różanka, koza, słonecznica, śliz). W parku występuje także 9 gatunków płazów (w tym żaby śmieszka i wodna, ropucha szara i zielona, kumak nizinny). Z gadów liczny jest zaskroniec. Wśród 38 gatunków ssaków są m.in. borsuk, gronostaj, lis i — od niedawna — szop pracz. Największym zagrożeniem dla parku jest sukcesja wtórna na opuszczonych łąkach i pastwiskach.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Warta, rezerwat ptaków w Słońsku (Park Narodowy „Ujście Warty”)fot. M. Czasnojć/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Czajka, Vanellus vanellusfot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kszyk (Gallinago gallinago)fot. A. Tabor/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Rycyk (Limosa limosa) fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Ohar, gniazdo fot. K. Piasecki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Gęgawa, Anser anserfot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia