Ujście Warty, Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Ujście Warty, Park Narodowy,
park narodowy o pow. 8099 ha, w tym pod ścisłą ochroną 546 ha (2022), zał. 2001 przy ujściu Warty do Odry;
Rok założenia parku: 2001
Województwo: lubuskie, województwo
Powierzchnia (stan na XII 2007): 8 074,0 ha (od 2007)
Powierzchnia ochrony ścisłej (stan na XII 2007): 681,9 ha (od 2007)
Powierzchnia otuliny (stan na XII 2007): 10 453,9 ha (od 2007)
roślinność parku tworzą proste zespoły wodne z rzęsą, zbiorowiska roślin jednorocznych (m.in. cibora brunatna, rdest ostrogorzki, sit dwudzielny), zbiorowiska szuwarów oraz zarośla i lasy (wikliny nadrzeczne, łozowiska, fragmenty łęgów); park jest cenną ostoją ptaków (teren objęty konwencją Ramsar od 1984); występuje tu ponad 280 gat. ptaków, w tym ponad 170 lęgowych, wśród nich czajka, krwawodziób, kszyk, rycyk, ostrygojad, ohar, gęgawa, wodniczka, derkacz, żuraw, rybitwa czarna. W wodach parku żyje 35 gat. ryb (w tym objęte ochroną częściową różanka, koza, słonecznica, śliz). W parku występuje także 12 gat. płazów (w tym żaby śmieszka i wodna, ropucha szara i zielona, kumak nizinny). Z gadów liczny jest zaskroniec. Wśród 50 gat. ssaków są m.in. borsuk, gronostaj, lis i — od niedawna — szop pracz. Największym zagrożeniem dla parku jest sukcesja wtórna na opuszczonych łąkach i pastwiskach.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Ohar, gniazdo fot. K. Piasecki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Warta, rezerwat ptaków w Słońsku (Park Narodowy „Ujście Warty”)fot. M. Czasnojć/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia