Staw
 
Staw
Stawy są niewielkimi zbiornikami wodnymi pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego. Większość stawów to zbiorniki płytkie, w których praktycznie nie wykształca się strefa limnetyczna i profundalna, natomiast strefa litoralu jest bogato rozwinięta. Ogólnie można tu wyodrębnić zbiorowiska podwodne (planktonowe) i nadwodne (szuwarowe). Powierzchnię wody pokrywają często liście roślin (np. rzęsa, grzybień, grążel). Z kolei brzegi porasta gęsta roślinność szuwarowa, a czasem krzewiasta. Stawy, zwłaszcza rybne, cechuje zwykle wysoka trofia, stąd też są one wysoce produktywne. Powstająca masa organiczna osadza się na dnie, prowadząc do stopniowego spłycania i zarastania zbiornika. Nawet stawy sztucznego pochodzenia, jak np. rozległe obszary Stawów Milickich, tworzą doskonałe warunki bytowania ptaków (np. gęsi, czaple, żurawie, kaczki, kormorany, perkozy, chruściele, rybitwy, różne gat. ptaków śpiewających i drapieżnych).
Taida Tarabuła
zgłoś uwagę
Ilustracje
Milickie Stawy, (Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”) fot. I. Radny/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia