szuwar
 
Encyklopedia PWN
szuwar,
ekol. zbiorowisko dużych roślin bagiennych (helofitów), porastające bagna lub występujące przy brzegach zbiorników bądź cieków wodnych;
są wyróżniane, w zależności od składu florystycznego: szuwary właściwe, czyli wysokie, w których skład wchodzą trawy (np. manna mielec, trzcina pospolita), pałki, oczerety i in., oraz szuwary turzycowe, utworzone przez zbiorowiska wysokich turzyc; w zależności od panującego gat. szuwary mają odpowiednie nazwy, np.: szuwar mannowy, szuwar pałki szerokolistnej, szuwar oczeretowy, szuwar turzycy brzegowej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Szuwar trzcinowy fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kwiat oczeretu jeziornego rys. M. Sokólska-Połutrenko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia