• stan wywołany wpływem obniżonego ciśnienia atmosferycznego na organizm i wytwarzaniem się pęcherzyków azotowych zatykających naczynia krwionośne.
 • aerofagia
  [gr.],
  med. łykanie nadmiernej ilości powietrza podczas jedzenia;
 • aerofobia
  [gr.],
  chorobliwy lęk przed powietrzem, jego ruchem lub ruchem względem niego (np. przeciąg, wznoszenie się w samolocie).
 • aerozole, w których fazą rozpraszającą jest powietrze, a fazą rozproszoną są mikroskopijne cząstki (stałe i ciekłe) stanowiące zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej.
 • aerozoloterapia
  [łac.-gr.],
  leczenie lekami podawanymi w postaci aerozolu;
 • aerozolowanie, zamgławianie,
  zwalczanie szkodników za pomocą chemicznych środków ochrony roślin rozpylanych w postaci aerozolu (mgły);
 • zool. prawidłowa pol. nazwa wymarłych gadów nacz., → etozaury.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia