• → zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
 • biol. białka błony komórkowej umożliwiające przyleganie komórki do innej komórki lub do substancji (macierzy) międzykomórkowej oraz wytyczające kierunek ruchu (migracji) komórek w środowisku zewnątrzkomórkowym (np. komórek śródbłonkowych w procesie angiogenezy).
 • adiantum, Adiantum,
  rodzaj z rodziny adiantowatych (Adiantaceae, Pteridaceae), obejmujący ponad 200 gat. zielnych paproci, występujących w tropik. i podzwrotnikowych rejonach obu Ameryk i Azji, w miejscach cienistych, w szczelinach skalnych i nad brzegami potoków;
 • lek cholinolityczny, antagonista acetylocholiny, działający bezpośrednio na błonę mięśniową gładką;
 • substancja wykazująca zdolność wzmagania odpowiedzi immunologicznej w stosunku do różnych antygenów;
 • biol. odkładanie na powierzchni: 1) domków zwierząt — ciał obcych, np. ziaren piasku, fragmentów muszli pochodzących ze środowiska zewnętrznego (np. u larw chruścików), 2) ściany komórkowej — substancji o charakterze hydrofilowym (np. śluzów roślinnych, kalozy) lub hydrofobowym (np. kutyny, suberyny, wosków).
 • admirał, rusałka admirał, Vanessa atalant,
  motyl z rodziny rusałkowatych;
 • bot. → miłek.
 • biochem. → adenozynodifosforowy kwas.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia