• all right
  [o:l raıt; ang.],
  wszystko w porządku; dobrze, zgoda.
 • alles schon dagewesen
  [a. szon dạgewəzən; niem.],
  wszystko to już było — słowa rabina Ben Akiby, w dramacie Uriel Acosta K. Gutzkowa.
 • all’s well that ends well
  [o:lz uel đət endz uel; ang.],
  wszystko dobre, co się dobrze kończy; także tytuł komedii W. Szekspira.
 • alter schutzt vor torheit nicht
  [ạltər szüct fo:r tọ:rhait nıśt; niem.],
  wiek nie świadczy o rozumie; broda mędrcem nie czyni.
 • american dream
  [əmẹrıkən dri:m; ang., ‘amerykańskie marzenie’],
  amerykańskie marzenie — slogan wyrażający ideały demokracji, równości i wolności w USA.
 • amici, diem perdidi
  [łac., ‘przyjaciele, straciłem dzień’],
  słowa ces. Tytusa, który uświadomił sobie, że w tym dniu nie spełnił dobrego uczynku (Swetoniusz Boski Tytus).
 • prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
 • przyjacielem mi Plato, lecz w większym stopniu przyjaciółką jest prawda.
 • prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak.
 • among the blind a one-eyed man is king
  [əmạŋ ŧə blaınd ə uạnaıd män ız kıŋ; ang.],
  pomiędzy ślepcami jednooki jest królem.
 • miłość moja ciężarem moim — dewiza augustianów.
 • miłość ojczyzny naszym prawem.
 • miłość zwycięża wszystko.
 • anguis in herba
  [łac., ‘wąż w trawie’],
  ukryte niebezpieczeństwo (Wergiliusz Eklogi).
 • animator, inspirator, inicjator
  [łac.],
  pot. ten, kto inspiruje, wzbudza zainteresowanie do czegoś, zachęca;
 • apage, Satanas!
  [łac., ‘idź precz, szatanie!’],
  zwrot oznaczający kategoryczną odmowę wobec jakiejś kuszącej propozycji.
 • apologeta
  [gr.],
  gorliwy obrońca jakichś zasad, jakiejś idei, doktryny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia