• abstrakcja
  [łac.],
  pot. pogląd, twierdzenie oderwane od rzeczywistości, nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy, wyprowadzone z pewnych z góry przyjętych założeń;
 • nikt nie ma obowiązku oskarżać sam siebie.
 • acta est fabula
  [łac., ‘sztuka skończona’],
  w teatrach rzymskim słowa obwieszczające zakończenie sztuki.
 • ad augusta per angusta
  [łac., ‘do wzniosłych wyników ciasnymi drogami’],
  triumf osiąga się przez zwalczanie trudności (Hernani V.M. Hugo).
 • na przyszłą rzeczy pamiątkę.
 • ad infinitum
  [łac.],
  do nieskończoności; bez końca.
 • ad leones
  [łac., ‘lwom na pożarcie’],
  okrzyk widzów w cyrku rzymskim, wznoszony pod adresem pokonanych zawodników, także chrześcijan (pierwsze wieki n.e.).
 • do wyższych rzeczy jestem urodzony (słowa świętego Stanisława Kostki).
 • na większą chwałę Bożą — dewiza zakonu jezuitów sformułowana przez św. Ignacego Loyolę;
 • życzenie długiego życia; sto lat.
 • ad patres
  [łac.,‘do ojców’],
  wybrać się na tamten świat, umrzeć.
 • na wieczną rzeczy pamiątkę.
 • ad rem
  [łac.],
  do rzeczy; wrócić do właściwego tematu.
 • bez wyjątku (wszyscy), co do jednego.
 • ad usum
  [łac.],
  do (czyjegoś) użytku, na użytek (czegoś).
 • ad usum Delphini
  [łac., ‘do użytku Delfina’],
  przen.:
 • ad vocem
  [łac.],
  w sprawie; właściwie, stosownie, co się tyczy.
 • adherencja
  [łac.],
  popieranie kogoś, solidaryzowanie się z kimś.
 • adiafora
  [gr.],
  to, co jest moralnie obojętne (ani dobre, ani złe).
 • adoracja
  [łac.],
  cześć, uwielbienie, zachwyt.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia