żelazostopy
 
Encyklopedia PWN
żelazostopy, ferrostopy, stopy wstępne żelaza,
stopy żelaza z metalami i niemetalami służące do wprowadzania dodatków stopowych do stali, staliwa i żeliwa, rzadziej do stopów nieżelaznych (np.: żelazowolfram, żelazomolibden, żelazoniob — do wprowadzania odpowiednio wolframu, molibdenu i niobu do stopów);
niektóre ż. wykorzystuje się także jako odtleniacze przy wytapianiu stopów żelaza, np. żelazokrzem, żelazomangan, żelazowapniokrzem, oraz jako modyfikatory; zależnie od metody wytwarzania ż. dzielą się na wielkopiecowe (żelazokrzem, żelazomangan), elektrotermiczne (otrzymywane w piecach łukowych) i metalotermiczne (otrzymywane w piecach elektr. metodą aluminotermii).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia