zbiornik wodociągowy
 
Encyklopedia PWN
zbiornik wodociągowy,
element wodociągu, którego gł. zadaniem jest gromadzenie wody.
Rozróżnia się: 1) ze względu na rodzaj gromadzonej wody i lokalizację — zbiorniki ujęciowe (na ujęciach wody), zbiorniki stacyjne (na stacji uzdatniania — zbiorniki wody uzdatnionej) oraz zbiorniki sieciowe wyrównawcze (związane z siecią wodociągową); 2) ze względu na położenie w stosunku do poziomu terenu — zbiorniki terenowe (ziemne, częściowo lub całkowicie przykryte ziemią) i zbiorniki wieżowe — wzniesione na specjalnej konstrukcji (charakteryzują się zróżnicowanymi kształtami, np. walcowe, kuliste, ich konstrukcje pełnią niekiedy dodatkowe funkcje, np. punktu widokowego, wieży ciśnień); 3) ze względu na przeznaczenie wody — zbiorniki technol. (woda do płukania filtrów na stacji uzdatniania, na potrzeby przemysłu) i zbiorniki przeciwpożarowe. Z.w. ujęciowe tworzą rezerwę wody naturalnej (surowej) na wypadek awarii urządzeń czerpiących wodę, zanieczyszczenia źródła wody itp.; gromadzona woda podlega wstępnemu oczyszczaniu (sedymentacja zanieczyszczeń mech.). Z.w. stacyjne gromadzą wodę uzdatnioną, zapewniając rezerwę na wypadek awarii obiektów i urządzeń znajdujących się przed tym zbiornikiem oraz na wypadek pożaru; z tych zbiorników woda jest czerpana pompami i tłoczona do sieci wodociągowej lub zbiorników sieciowych wyrównawczych. Z.w. sieciowe wyrównawcze gromadzą zapas wody w czasie zmniejszonego zużycia wody przez odbiorców i oddają go w czasie zwiększonego zużycia, a także wyrównują ciśnienie w sieci wodociągowej przez utrzymywanie niewielkich zmian poziomu wody w zbiorniku; zbiorniki te mogą znajdować się: przed obszarem zaopatrzenia w wodę (zbiorniki początkowe przepływowe), na obszarze zaopatrzenia w wodę (zbiorniki pośrednie przepływowe) i poza tym obszarem (zbiorniki końcowe); w zbiornikach sieciowych może ponadto być tworzony zapas wody na wypadek awarii lub pożaru. Zbiorniki ujęciowe są budowane jako budowle ziemne otwarte; inne z.w., zwykle kryte, są wykonywane z żelbetu, stali, tworzyw sztucznych, cegły.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia