zbiorniki wieżowe

Encyklopedia PWN

element wodociągu, którego gł. zadaniem jest gromadzenie wody.
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
budowla wieżowa, w której górnej części znajduje się zbiornik wody zasilający sieć wodociągową;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia