stacyjne

Encyklopedia PWN

blokada kol., której gł. celem jest uniemożliwienie podania sygnału zezwalającego na wjazd pojazdu na zajęty w obrębie stacji tor lub odcinek drogi o źle ułożonych zwrotnicach.
element wodociągu, którego gł. zadaniem jest gromadzenie wody.
zespół środków techn. zapewniających bezpieczny przejazd kol. pociągów po wyznaczonych liniach kol. (b.k. liniowa) lub po wyznaczonych torach stacyjnych (b.k. stacyjna).
elektroceramika
[gr.],
ceramika elektrotechniczna,
materiały (i wyroby) stosowane w elektrotechnice, elektronice i elektrotermii ze względu na ich właściwości (duża rezystywność i wytrzymałość elektr., mała stratność elektr., ogniotrwałość itp.)
system, którego podstawą jest zespół środków techn. i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu kolejowego.
roln. maszyna służąca do wydzielania nasion z kłosów, strąków, kolb, główek, torebek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia