zażalenie
 
Encyklopedia PWN
zażalenie,
zwykły środek odwoławczy od postanowień i zarządzeń wydawanych w postępowaniu sądowym (cywilnym, adm. i karnym);
w postępowaniu sądowym cywilnym przysługuje, w wypadkach wskazanych w ustawie, zażalenie od nieprawomocnych postanowień i zarządzeń wyd. w I instancji; wniesienie zażalenia powoduje, że postanowienie (zarządzenie) nie staje się prawomocne i podlega kontroli sądu wyższej instancji; sąd, który wydał postanowienie, może sam uwzględnić zażalenie, jeśli jest uzasadnione, może też wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia; w postępowaniu karnym zażalenie przysługuje stronom, a wyjątkowo innym uczestnikom procesu, od nieprawomocnych postanowień sądu lub od zarządzeń prezesa; zażalenie rozpoznaje sąd odwoławczy, na postanowienie prokuratora — prokurator nadrzędny, a w wypadkach przewidzianych w ustawie — sąd (zażalenie na postanowienie prokuratora o tymczasowym aresztowaniu i warunkowym umorzeniu postępowania rozpoznaje sąd); w postępowaniu administracyjnym zażalenie na postanowienie wnosi się do organu wyższego niż ten, który wydał postanowienie; zażalenie przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie oraz gdy organ adm. nie załatwi sprawy (lub skargi) w określonym przez ustawę terminie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia