postępowaniu karnym

Encyklopedia PWN

zespół norm procesowych regulujących tryb, zasady i sposób realizacji prawa karnego skarbowego w postępowaniu organów państw., zmierzający do ustalenia, czy dany czyn zabroniony (przestępstwo lub wykroczenie skarbowe) został popełniony, kto go popełnił i jaką karę należy zastosować wobec sprawcy;
postępowanie sądu związane z rozpoznaniem spraw o przestępstwa;
postępowanie w sprawie podlegającej orzecznictwu sądów wojskowych.
reguluje zasady procesu karnego, jego przebieg oraz właściwość organów ścigania i sądów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia