nadzór
 
Encyklopedia PWN
nadzór,
prawo:
1) kontrola i korygowanie działalności organów lub podmiotów podlegających nadzorowi; w zdecentralizowanych układach administracji publicznej dotyczy kompetencji organów administracji państw., zwłaszcza wobec organów samorządu terytorialnego, zaw., gosp.;
2) nadzór judykacyjny, w pol. wymiarze sprawiedliwości sprawowany w zakresie orzekania, zgodnie z Konstytucją RP przez Sąd Najwyższy nad działalnością sądów powszechnych i wojsk.; środkami nadzoru judykacyjnego są: środki zaskarżenia (apelacja, kasacja, zażalenie), zmierzające do usunięcia stanu naruszenia prawa i rozpoznawane przez sądy wyższego rzędu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia