zawiesina
 
Encyklopedia PWN
zawiesina, suspensja,
układ rozproszony z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym (dyspersyjny układ), w którym fazę rozproszoną stanowią drobne cząstki ciała stałego;
jeżeli cząstki fazy rozproszonej mają wymiary mniejsze od 200 nm, to układ taki zalicza się do koloidów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia