stopień dyspersji
 
Encyklopedia PWN
stopień dyspersji,
wielkość charakteryzująca układy dyspersyjne związana z wielkością cząstek fazy rozproszonej;
im mniejsze cząstki fazy rozproszonej tym większy s.d.; gdy wielkość cząstek przybiera wartości 1–200 nm układ jest koloidem, gdy s.d. jest bardzo duży (w układzie znajdują się pojedyncze cząsteczki, atomy bądź jony) to układ taki jest roztworem właściwym (roztwór), gdy średnia wielkość cząstek przekracza wielkość cząstek koloidowych mówi się o zawiesinie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia