sedymentacja
 
Encyklopedia PWN
sedymentacja
[łac. sedimentum ‘osad’],
chem. samorzutne opadanie cząstek ciała stałego rozproszonego w cieczy, zachodzące pod wpływem siły ciężkości;
przebiega tym szybciej, im większe są rozmiar i masa cząstek i im mniejsza lepkość cieczy; w wyniku s. następuje całkowite rozdzielenie faz lub (w przypadku cząstek niewielkich) wytwarza się stan równowagi zw. równowagą sedymentacyjną; s. można przyspieszyć stosując szybkoobrotowe wirówki (ultrawirówki); s., często wraz z dekantacją, wykorzystuje się do oddzielania ciał stałych od cieczy w odstojnikach; pomiar szybkości s. w cieczy o znanej lepkości pozwala wyznaczyć rozmiary cząstek substancji rozproszonej (na podstawie wzoru Stokesa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia