klarowanie
 
Encyklopedia PWN
klarowanie
[niem. klaren < łac. clarus ‘jasny’],
techn. proces wydzielania zawiesiny ciał stałych z cieczy; cząstki stałe zawieszone w cieczy opadają pod wpływem siły ciężkości na dno naczynia lub aparatu (sedymentacja), a klarowną ciecz zlewa się znad osadu (dekantacja);
klarowanie może być przyśpieszone przez dodanie tzw. środków klarujących (adsorbujących na swej powierzchni cząstki zawiesiny) oraz koagulujących; klarowanie stosuje się w procesach produkcji wina, oczyszczania wody, w przetwórstwie spożywczym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia