wyróżnik równania
 
Encyklopedia PWN
wyróżnik równania,
mat. pojęcie z zakresu algebry;
wyróżnikiem równania algebraicznego φ(x) = a0xn + a1xn–1 +...+ an–1x + an = 0 (a0 ≠ 0), mającego pierwiastki α1, α2, ... ,αn nazywa się wyrażenie .
Wyróżnik równania Δ równa się zeru wtedy i tylko wtedy, gdy równanie φ(x) = 0 ma co najmniej 1 pierwiastek wielokrotny. Wyróżnik równania można także wyrazić przez współczynniki wielomianu φ(x), np. wyróżnikiem równania kwadratowego (kwadratowe równanie) ax2 + bx + c = 0 jest wyrażenie Δ = b2 – 4ac, a równania sześciennego postaci x3 + px + q — wyrażenie Δ = –4p3 –27q2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia