wypadkowa
 
Encyklopedia PWN
wypadkowa,
mat. wektor będący sumą 2 lub więcej wektorów zwanych składowymi;
w mechanice ważne znaczenie ma wypadkowa sił — siła równa układowi sił (1, 2, ... , n), tj. wywołująca takie same skutki, co działające jednocześnie siły 1, 2, ... , n; istnieją układy sił nie mające wypadkowej (para sił); znajdowanie wypadkowej sił jest szczególnie ważne przy badaniu warunków równowagi ciał; stosuje się w tym celu metody graficzne wieloboku siły i wieloboku sznurowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia