wpajanie
 
Encyklopedia PWN
wpajanie, wdrukowywanie, ang. imprinting,
biol. rodzaj bardzo szybko zachodzącego, nieodwracalnego uczenia się zwierząt, w którym osobnik nawiązuje więzi emocjonalne bądź z matką, bądź z innym osobnikiem (tzw. kompanem), a także z topografią środowiska życia (terytorium);
wpajanie może modyfikować mechanizm wyzwalający (instynkt) lub odgrywać rolę w uczeniu się, np. śpiewu u ptaków — wówczas jest ograniczone tylko do ustalonego, zwykle krótkiego okresu nauki, tzw. fazy krytycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia