wóz konny
 
Encyklopedia PWN
wóz konny,
pojazd zaprzęgowy, środek transportu produktów rolnych, środków produkcji i ludzi, używany głównie w gospodarstwach rolnych;
podwozie jest zbudowane z części przedniej i tylnej, połączonych przegubowo rozworą; rozwora umożliwia zmianę długości wozu; nadwozie zależy od przeznaczenia wozu, np. do przewozu materiałów objętościowych (siano, snopy zboża, słoma) służą drabiny o długości do 5 m, do transportu materiałów sypkich (ziarno, ziemniaki) — skrzynia, ładunki długie (deski, dłużyce, belki) przewozi się bezpośrednio na podwoziu; koła jezdne drewniane z obręczą metalową na obwodzie lub ogumione.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia