wojna sueska 1956
 
Encyklopedia PWN
wojna sueska 1956, kryzys sueski 1956,
konflikt zbrojny między Egiptem a Wielką Brytanią, Francją i Izraelem.
Bezpośrednią przyczyną była nacjonalizacja Kanału Sueskiego przez prezydenta Egiptu — G.A. Nasera, po odmowie rządów USA i Wielkiej Brytanii finansowego wsparcia budowy Wielkiej Tamy w Asuanie (Asuański Hydrowęzeł); 26 VII 1956 Naser ogłosił nacjonalizację Towarzystwa Kanału Sueskiego (akcjonariuszom i posiadaczom akcji zapewniono odszkodowania); próby umiędzynarodowienia Kanału Egipt odrzucił; 29 X 1956 wojska Izraela weszły na półwysep Synaj i, podążając w kierunku Kanału, nie napotkały na większy opór egipskich wojsk; oddziały spadochronowe brytyjskie i francuskie wylądowały 5 i 6 XI w Port Said i Port Fuad, rozpoczynając okupację strefy Kanału; Egipt zablokował żeglugę na Kanale, zatapiając ok. 50 uprzednio przygotowanych statków; zdecydowany sprzeciw ONZ i rządu ZSRR wobec tej interwencji oraz odmowa rządu USA jej poparcia doprowadziły do przerwania walk i wycofania się obcych wojsk z terytorium Egiptu (pod nadzorem ONZ 22 XII ewakuacja oddziałów brytyjskicj i francuskich, wojska izraelskie ostatecznie opuściły Okręg Gazy i port Al-Akaba III 1957); po wojnie sueskiej Wielka Brytania i Francja utraciły wpływy na Bliskim Wschodzie na korzyść ZSRR i USA, Izrael uzyskał możliwość korzystania z cieśniny Tiran, Naser zdobył autorytet jako polityk i mąż stanu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia