wiedeńska szkoła dodekafoniczna
 
Encyklopedia PWN
wiedeńska szkoła dodekafoniczna, szkoła wiedeńska,
grupa kompozytorów, działająca ok. 1905–1936 w Wiedniu; jej
w większości jego uczniowie, zwłaszcza A. Webern, A. Berg i związani z nimi H. Eisler, H.E. Apostel, H. Jelinek, R. Leibowitz, także Polak J. Koffler; kompozytorzy wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej odeszli od tonalności systemu dur-moll gł. przez stosowanie techniki dodekafonicznej; twórczość ich wywarła wpływ na muzykę XX w., zainicjowała rozwój nowych kierunków i technik kompozytorskich, m.in. punktualizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia