wewnątrzwydzielniczy układ
 
Encyklopedia PWN
wewnątrzwydzielniczy układ, układ dokrewny, układ hormonalny, układ endokrynny,
zespół gruczołów, tkanek oraz komórek wytwarzających hormony — substancje biologicznie czynne uwalniane bezpośrednio do krwi (niekiedy do limfy lub płynów tkankowych) i oddziałujące wybiórczo na określone komórki i tkanki;
u kręgowców obejmuje zarówno wyodrębnione wielokomórkowe gruczoły: przysadkę, tarczycę, przytarczycowe gruczoły, nadnercza, jądro, jajnik, łożysko, wyspy trzustkowe (Langerhansa), jak i układy rozproszonych komórek gruczołowych, np. zespół tzw. komórek ziarnistych jelita, a także pewne struktury tkanki nerwowej (neurohormony); układ wewnątrzwydzielniczy stanowi drugi, poza układem nerwowym, układ korelacyjny organizmu; czynności wszystkich elementów układu wewnątrzwydzielniczego są powiązane i wzajemnie zależne; ścisła zależność istnieje także między układem wewnątrzwydzielniczym i układem nerwowym; nauka o układzie wewnątrzwydzielniczym endokrynologia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia