użytki leśne
 
Encyklopedia PWN
użytki leśne, płody leśne,
dobra materialne pozyskiwane z lasu i wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb człowieka;
dzielą się na użytki leśne główne — drewno, i użytki leśne uboczne, czyli niedrzewne — żywica, kora, listowie, płody runa leśnego (jadalne owoce, leśne grzyby, zioła leczn. i przem.), choinki, stroisz, wiklina, pożytki z łowiectwa i pszczelarstwa leśnego, jadalne ślimaki, kopaliny z terenów leśnych itd.; w planowej gospodarce leśnej pozyskuje się drewno z cięć rębnych (użytki leśne rębne) i pielęgnacyjnych (użytki leśne przedrębne, międzyrębne); w przypadkach wiatrowałów, wiatrołomów, śniegołomów, pożarów, gradacji szkodliwych owadów i innych klęsk pozyskuje się drewno jako użytki leśne przygodne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia