runo leśne
 
Encyklopedia PWN
runo leśne,
najniższa warstwa roślin w lesie, poniżej warstwy podszytu;
składa się głównie z roślin zielnych, mchów, porostów i grzybów; skład roślinny (flora) runa leśnego pozwala wnioskować o typie lasu, właściwościach gleby, mikroklimacie i stopniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego; liczne rośliny runa leśnego dostarczają jadalnych owoców, stanowiących, oprócz grzybów, użytki leśne (uboczne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia