ustrojowe płyny
 
Encyklopedia PWN
ustrojowe płyny,
zool. płyny różniące się składem chemicznym, wypełniające przestrzenie płynowe: śródkomórkową i zewnątrzkomórkową, w obrębie której rozróżnia się przestrzeń śródmiąższową (płyn tkankowy) i śródnaczyniową (osocze krwi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia